Obiekty Użyteczności Publicznej

  • Hotele Etap we Wrocławiu – wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych;
  • Stadion Miejski we Wrocławiu – rozbudowa instalacji elektrycznych;
  • Dom Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju - wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie;
  • Mesh – instalacja 65 punktów dostępowych sieci bezprzewodowej „ Miejski Internet” we Wrocławiu;
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - instalacje wewnętrzne w nowym budynku;