Smart Grid

  • wykonanie dokumentacji projektowej oraz instalacja szafek pomiarowych dla systemu AMI (ponad 500szt);
  • opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana rozdzielni Nn w stacjach wieżowych, słupowych i wnętrzowych (ponad 300szt).
  • opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana rozdzielnic SN na przystosowane do potrzeb telemechaniki (8szt).