Energetyka zawodowa

Od kilku lat z powodzeniem realizujemy zadania dla Tauron Dystrybucja S.A. zarówno w zakresie projektowania, dostaw i wykonawstwa (ponad 500 projektów, 800 dostarczonych rozdzielnic oraz 900 wykonanych zadań). Jesteśmy kwalifikowanym wykonawcą Tauron Dystrybucja S.A. dla oddziału Wrocław dzięki czemu możemy wykonywać zadania niedostępne dla innych firm wykonawczych takie jak: dostosowanie stacji transformatorowych wieżowych, słupowych i wnętrzowych dla potrzeb programu zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej AMI, komleksowe remonty stacji transformatorowych wieżowych oraz dostosowanie stacji transformatorowych wnętrzowych do potrzeb telemechaniki. Posiadamy również 2 własne transformatorowe stacje przewoźne.