REALIZACJE

  • wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiana linii niskiego napięcia w Bartnikach;
  • budowa stacji transformatorowych SN/nn wolnostojących w Opolu, Kamiennej Górze i Jonas;
  • budowa stacji transformatorowych SN/nn wnętrzowych we Wrocławiu, Bełchatowie i Koninie; 
  • budowa GPZ Wrocław Kurkowa - mufy, głowice oraz mosty kablowe SN;
  • opracowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowy remont budowlany z wymianą rozdzielni Nn w stacjach wieżowych (ponad 25szt).